Palvelut | Via Sophia
Siirry sisältöön

Palvelut

IHMINEN TAVATTAVISSA -TERAPIA, ITT ®

Ihminen tavattavissa -terapeuttikoulutsohjelman ovat perustaneet kirjailija, luennoitsija ja seniormentor Tommy Hellsten ja kirjailija, terapeutti Irene Kristeri. Ohjelma on syntynyt mm tarpeesta madaltaa avun hakemisen kynnystä, sillä ihmiset kokevat helposti apua tarvitessaan, että he ovat huonoja ja epäonnistuneita.

ITT-terapia pyrkii järjestelmällisesti ja johdonmukaisesti luomaan kulttuuria, joka perustuu ihmisyyden kunnioittamiseen ja sellaisiin arvoihin, jotka tukevat ihmisen keskeisintä tarvetta: rakkauden tarvetta.

ITT-terapeutti on ihminen, joka on olemassa toista ihmistä varten. Hän on rinnalla kulkija, joka tukee toista ihmistä hyväksyvän läsnäolonsa kautta, kuunnellen. Tarkoituksena on, että ihminen pikku hiljaa oppii tukemaan itseään ja löytää omat keinonsa kohdata haasteita ja kasvunpaikkoja.

ITT-terapiasta voi saada tukea erilaisissa elämäntilanteissa, esimerkiksi liittyen vanhemmuuteen, parisuhteeseen, työuupumukseen tai muuten vain epämääräiseen huonovointisuuteen. Kuka tahansa, joka on kiinnostunut omasta kasvustaan ja elämänsä syventämisestä voi tulla vastaanotolle.

ITT-terapeutti pystyy työskentelemään muutaman kerran tapaamisista useamman vuoden kestävään prosessiin, kaikki riippuu asiakkaan tarpeista. Kaikki keskustelut käydään luottamuksellisesti ja toiminta on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta.

”Tärkeintä ei ole mitä teet, vaan kuka sinä olet” – Tommy Hellsten

www.ihminentavattavissa.fi

ASTROLOGIA

Mitä on astrologia?

Astrologia on symbolinen kieli, joka auttaa meitä ymmärtämään mm että universumissa vallitsee harmonia ja että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Se on enemmänkin filosofia, joka auttaa meitä ymmärtämään elämää, ei niinkään ennustava tieteenmuoto tai taiteenlaji. Astrologiasta onkin viime vuosisadalla kehittynyt merkittävä itse- ja ihmistuntemuksen väline.

Kohtalo ja vapaa tahto

Jos astrologia on totta, niin näyttääkö syntymäkartta kohtalomme?

Epäilemättä meidän on otettava vastuu elämistämme, sekä onnistumisista että epäonnistumisista ja jossakin laajuudessa olemme myös vastuullisia siitä, mitä ympärillämme tapahtuu. Toisaalta kaikki, mitä meille tapahtuu, tai mitä teemme, heijastuu jollain lailla mahdollisuutena tai todennäköisyytenä kartallamme. Syntymäkartta on kartta potentiaalistamme. Se näyttää, mitä meistä voisi tulla.

Astrologin tehtävä

Astrologin tehtävänä on mm. toimia ”kartanlukijana”, ei niinkään näyttämällä, minne on mentävä, vaan missä tilanteessa olemme nyt. Astrologi voi johdattaa asiakasta itsetuntemukseen – siinä astrologia on oiva väline. Kun näemme itsemme selvästi, saatamme löytää itsestämme uusia puolia, ja täten elämästämme voi tulla täydempää, tarkoituksenmukaisempaa ja tuottavampaa.

Olen tehnyt astrologisia tulkintoja vuodesta 2008. Oppejani olen ammentanut mm Markku Manniselta, Juhani Nummelalta, Raimo Nikulalta ja Erkki Lehtirannalta, astrologian seminaareista ja alan kirjallisuudesta. Nykyään teen pääasiassa suullisia tulkintoja, kirjallisia teen vain erillisestä pyynnöstä.

www.suomenastrologinenseura.fi